Koszyk

Regulamin placówek

  1. Towar odkupujemy od osób pełnoletnich, posiadających dowód osobisty.

  2. Osoba sprzedająca towar musi być jego właścicielem, i nie mogą na tym towarze ciążyć żadne zobowiązania takie jak: leasing, zastaw bankowy, oraz inne obciążenia płatnicze, ani nie może toczyć się inne postępowanie karne lub cywilne wobec przedmiotu sprzedaży.

  3. Firma DPK sp. z o.o. odpowiada za przechowanie sprzedanego towaru, w czasie określonym w umowie.

  4. DPK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy zakupu towaru, gdy istnieje podejrzenie, że towar jest kradziony, pochodzi z przemytu, jak również z innych przyczyn nie wymienionych w regulaminie, w ramach kodeksu cywilnego.

  5. Towar jest wyceniany na podstawie aktualnej wartości rynkowej.

  6. Wszystkie ewentualne kwestie sporne regulują przepisy kodeksu cywilnego.